Välkommen till

Svenska Specialklubben

för Dvärg Kochin!

 


Dvärg Kochin ska vara lika bred som hög och lång. Kroppen ska från sidan bilda ett bulligt hjärta.