Har du ett brinnande intresse för Dvärg Kochin?

Välkommen att bli medlem i Svenska Specialklubben för Dvärg Kochin!


För att bli medlem behöver du:

Betala in medlemsavgiften på postgiro: 796269-9

OBS! Glöm inte uppge namn, adress och din mailadress när du betalar på banken

Skicka sedan ditt namn, adress  och mailadress till:

kochinklubben@gmail.com


Avgifter för medlemskap 2016:

Senior: 150 kr

Junior: 150 kr