För närvarande går det inte lösa medlemskap i klubben men om du vill får du gärna lämna ett bidrag.


Du är välkommen att lämna ditt bidrag på postgiro: 796269-9